AndMar MedService OÜ

AndMar MedService OÜ on Eesti kapitalil loodud, pikaaegsete töökogemustega meeskond, teostades stabiilses seisundis patsientide meditsiinilist transporti (haige transport) Eesti siseselt kui ka EU riikides. Igapäevane meeskond on vastavalt vajadusele ühe- või kaheliikmeline ning läbinud esmaabikoolitused. Vajadusel kaasame õe või arsti (hind kokkuleppel). Firmal on hea koostöö erinevate KOV*-te (*KOV – kohalik omavalitsus) sotsiaalteenuste pakkujatega.
Kliendi transport autosse toimub vastavalt vajadusele kandetooli, transportraami või kandelinaga. Teenus toimub voodist – voodisse põhimõttel. Viime patsiendi kodust haiglasse, haiglast koju, suveks suvilasse, arsti vastuvõtule, teise raviasutusse, haiglasse uuringutele jne.

Meditsiiniline transporditeenus

Meditsiinilist transporditeenust soovitame tellida meie tellimiskeskkonnas võimalikult varakult, et tagada transporditeenus õigeaegselt. Võimalusel palume teavitada meid transporditava isiku/patsiendi erivajadustest (hapniku vajadus; ülekaalulisus; transportimise viis: raam, ratastool, kandelina, korrusmaja korral mitmes korrus jne). Vajadusel saadame klienti uuringute ajal (hind kokkuleppel).
Autos on hapniku võimalus, sõidu ajal saame mõõta SPO2 (hapniku sisaldust veres), pulssi, vererõhku , veresuhkrut ja kehatemperatuuri. Lisaks on autos olemas jälgimiseks HP monitor/defibrillaator.

Klient või tellija on kohustatud teavitama transpordibrigaadi kliendi võimalikest tervisprobleemidest ja/või diagnoosist, mis on vajalik transpordi teenuse teostamisel.