Koostöös  ARH Holding OÜ-ga pakume ka Tuleohutuskoolitusi.

Esmane tuleohutusalane juhendamine – Töötajat tuleb tuleohutusalaselt juhendada enne tööle asumist ja kõige lihtsam on katseajal e-õppe läbimine.

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppused – asutused ja ettevõtted, kellele laieneb tuleohutuse enesekontrolli aruande esitamise kohustus, peavad kord aastas korraldama tulekahjuõppuse. Vastavalt siseministri 01.09.2010 määrusele nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” on tulekahjuõppuse eesmärk tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:
– plaani vastavus eesmärgile;
– töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.
Mitme ettevõtte või asutuse asumisel ühes ehitises korraldatakse tulekahjuõppused ühiselt.

Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:
1) õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
2) tuvastatud asjaolusid;
3) eesmärkide täitmist;
4) ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.

Päästelohistite kasutuskoolitus – tehakse haiglates ja hoolekandeasutustes.
Koolituse kestvuseks orienteeruvalt 4 tundi.
Grupi suurus kuni 20 inimest.

Hübriidkoolituse orienteeruv hind: 4 tundi – 300,00 eurot. Koolituse hind oleneb koolitatavate isikute töö iseloomust ja evakuatsiooniõppuse läbiviimise kohast (hoonest) ning selle iseärasustest.

Hind ei sisalda ruumide renti ning transporti (sõltuvalt asukohast kokkuleppel).

Vastavalt kliendi soovile on võimalik ka koolituses rõhuasetusi muuta, eelnevalt kokku leppides.
Täpsem info: andres.harak@gmail.com või telefonil: +372 5112 961